Våra tjänster

Utbildningar

 • KMA
 • Kontrollfunktion för företaget

Arbetsmiljö

 • BAS P/BAS-U
 • Arbetsmiljö allmänna
 • Resurs till personalavdelningen

Kontroll

 • Kontrollansvarig PBL N
 • Entrepenadbesiktningar

Byggprocessen

 • Projekteringsledning
 • Upprättande av mallar
 • Resurs till KMA-avdelning
 • Drift- och Skötselinstruktioner

Byggproduktion

 • Projektledning
 • Byggledning
 • Byggadministration
 • Äta-hantering
 • Plats-arbetsledning
 • Kalkylering
 • Inköp
 • Resurs till AC, PC...