Volvo Pentafabriken Vara

BAS-P o BAS-U på fabrikens Om- Tillbyggnad.